XSMB 20 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 20 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 20 ngày

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 23-06-2024

11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ
ĐB28501Đầu Đuôi
G1 8233301,2,5,8,8
G2 707551263212,6
G36667945096220320349456778441652
32,2,3,6
G4360849083979296443,9
55,5,7,9
G5 06571605840201556459651264,5
72,8,9,9
G6 58287269982
G716364349 94,6,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 22-06-2024

9NY - 7NY - 1NY - 14NY - 4NY - 19NY - 11NY - 2NY
ĐB24362Đầu Đuôi
G1 3614301,3,6
G2 807598856510,1,5
G386584849236092516611474329403923,3,5
32,6,9
G4296419156706017143,9
59,9,9
G5 72491179305996368423406662,4,5,6
70,1,9
G6 80305959684,7
G770871001 96

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-06-2024

4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX
ĐB14296Đầu Đuôi
G1 2252206
G2 164137747211,3,7,9
G312845048355664203806077851552922,8,9
35,7
G4099255471099054242,2,5,7
51,2
G5 06894519833767289897559561
72,6
G6 38905127685,9,9
G711521761 92,5,6,7,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 20-06-2024

14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV - 16NV
ĐB81439Đầu Đuôi
G1 7259002,4
G2 719451413817,9,9
G30635506319774947997621958835402
32,3,8,9
G4958310498833939440,0,4,5,9
51,5,8
G5 25199266607201514902857266,8
72,2,6
G6 68344463283,3
G717044068 90,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 19-06-2024

4NU - 13NU - 3NU - 14NU - 5NU - 11NU - 17NU - 12NU
ĐB37567Đầu Đuôi
G1 6693702,7
G2 250025869311,4
G303671384667627795589545615091123,4,9
32,7
G4502912564549443241,2,9
55,6,7
G5 44939241109591794924250761,6,7
71,7,8,9
G6 65701452389,9
G755427889 93,3,5

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 18-06-2024

15NT - 6NT - 18NT - 17NT - 8NT - 5NT - 13NT - 7NT
ĐB74990Đầu Đuôi
G1 5798502,6
G2 774843305210
G381364586741260283695317745477426
32
G4016614993561909840,6,9
52,3,6
G5 85613686504092498868300661,1,4,6,8
70,4,4,4
G6 72655393284,5,6
G770105646 90,5,8,9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 17-06-2024

12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS - 1NS
ĐB00002Đầu Đuôi
G1 8953902,3,7,9
G2 651961424217,7
G336791174651739680834746984921722
30,2,4,8,9
G4179049093532758842,6,9
52,3,9
G5 84646230865251380853720764,5
72
G6 95974624988
G722721703 90,1,6,6,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 16-06-2024

13NR - 18NR - 14NR - 19NR - 4NR - 17NR - 1NR - 8NR
ĐB17597Đầu Đuôi
G1 142130
G2 820572591010,3,6,6
G334016956206669591089191499676920,4,9
32,7,9
G4632493719341935041,9
50,4,6,7
G5 25162437506668399669462966,6,9,9
70,1
G6 25436615681,9
G770329681 95,6,7

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-06-2024

8NQ - 2NQ - 17NQ - 16NQ - 13NQ - 9NQ - 4NQ - 10NQ
ĐB40369Đầu Đuôi
G1 6163506
G2 858858916412,3,6,8
G382363051181561600383011121346321,6
35
G4456918451353488945
52,3,9
G5 21730478089871591769310663,3,4,7,9,9,9
73,7,8
G6 12102656783,5,9
G713779652 96,8

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-06-2024

16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP
ĐB80287Đầu Đuôi
G1 3474101,4,6,8,9
G2 166047648212,6
G380163330221030628950529441475322,8
33
G4877705453401463341,1,3,4,5,5
50,3,9
G5 21080141827962288145684360,3
77,9
G6 71616039682,7
G759091290 90,6

Thống kê giải bặc biệt 20 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
26
về 2 lần
01
về 1 lần
02
về 1 lần
09
về 1 lần
27
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
33
về 1 lần
39
về 1 lần
51
về 1 lần
55
về 1 lần
56
về 1 lần

Thống kê 20 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 3 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 2 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 0 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 0 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 0 lần
Đầu 8: 2 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 20 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
66
về 13 lần
32
về 12 lần
59
về 12 lần
96
về 12 lần
06
về 9 lần
Bộ số Số lượt về
16
về 9 lần
49
về 9 lần
29
về 8 lần
44
về 8 lần
53
về 8 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 20 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 51 lần Đuôi 0: 48 lần Tổng 0: 49 lần
Đầu 1: 54 lần Đuôi 1: 49 lần Tổng 1: 59 lần
Đầu 2: 48 lần Đuôi 2: 60 lần Tổng 2: 56 lần
Đầu 3: 47 lần Đuôi 3: 53 lần Tổng 3: 47 lần
Đầu 4: 59 lần Đuôi 4: 52 lần Tổng 4: 47 lần
Đầu 5: 63 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 71 lần
Đầu 6: 64 lần Đuôi 6: 69 lần Tổng 6: 55 lần
Đầu 7: 51 lần Đuôi 7: 44 lần Tổng 7: 57 lần
Đầu 8: 47 lần Đuôi 8: 41 lần Tổng 8: 50 lần
Đầu 9: 56 lần Đuôi 9: 74 lần Tổng 9: 49 lần