XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 90 ngày

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779Đầu Đuôi
G1 7154803,5,5,5,7
G2 824708422114,6,6
G303065375273697508761599165287121,2,7,7
3
G4960560059627875148
51,6
G5 28975156001627073603970561,5,5,8
70,1,5,7,9
G6 66549302283
G783146877 93,7

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778Đầu Đuôi
G1 2083901,2,5,5
G2 292286552814,6,7,9
G322314734661781970905970876717628,8
30,3,9
G4829912020788897140,4
51,9
G5 57590216373323608984150560,6,7
71,6,8
G6 06761770184,7,8
G740443051 99

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922Đầu Đuôi
G1 998780
G2 600504223110,4
G370197240291788842024712883372722,4,7,9
31,2,4
G4548895962292371440,1,2
50,3,3
G5 9571795326800653634133346
71,5,5,8
G6 07583237580,8,8,8
G792424010 92,2,6,7

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714Đầu Đuôi
G1 6648000,3,7,7
G2 364907971510,4,5
G356683549217944980550249528660721,6
31,5
G4830714350484094141,9,9
50,2
G5 18630675534999691503419763,7,9
75
G6 82698351080,0,3,3,4
G780006731 90,7

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566Đầu Đuôi
G1 3484103,4
G2 515279322517
G311728251518078049217551205785420,1,5,7,8
3
G4046649800563684641,6,7
51,4,8
G5 61895380929267034758924763,3,4,6,6
7
G6 10479469480,0,0,9
G764632191 91,2,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303Đầu Đuôi
G1 1023901,3,7,7,8
G2 542105071810,1,3,4,5,8
G343807582333430728734801157120822,3,9
30,1,3,4,4,6,9
G457303813676755314
5
G5 06340364220137115086081464,7
75
G6 39372953686
G722239175 91,3

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925Đầu Đuôi
G1 757810
G2 950724589512,2,5,8
G341571890421285247456008186256225,8
30,8
G4889456153165527840,1,2,2
52,5,6
G5 19427055361247805138363062,5,6
71,2,8
G6 21276659880,1,5
G741288540 94,5,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104Đầu Đuôi
G1 2826104,6,7
G2 946975494817,9
G394817468428093793431840386862323,3,6
31,7,8
G4989835669576352342,2,4,8
52,4
G5 29678407047280872142025461,4,6,7
72,6
G6 56490682687
G792195244 92,7,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365Đầu Đuôi
G1 8058505,6
G2 512331820616,9
G396019280413333584405477665698324,5
31,3,4,5
G4066297643649973141,9
50,3
G5 90343966309317757898192562,4,5,6,6,6
72,5
G6 26631657283,5
G797505324 93,7,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724Đầu Đuôi
G1 9829800,7
G2 199175398213,4,7
G309894856892166968513506707733024
30
G4158071546751298340
51,3,4,9
G5 79890174401489535493888569
70,4
G6 45960770080,2,3,5,9,9
G795974099 93,4,5,7,8,9

Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
15
về 4 lần
02
về 3 lần
22
về 3 lần
51
về 3 lần
79
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
86
về 3 lần
20
về 2 lần
23
về 2 lần
30
về 2 lần
48
về 2 lần

Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 12 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 12 lần
Đầu 3: 8 lần Đuôi 3: 8 lần Tổng 3: 11 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 6 lần Tổng 4: 14 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 8 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 12 lần Tổng 8: 7 lần
Đầu 9: 7 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
về 36 lần
08
về 35 lần
72
về 35 lần
80
về 34 lần
83
về 33 lần
Bộ số Số lượt về
97
về 32 lần
05
về 31 lần
22
về 31 lần
24
về 31 lần
51
về 31 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 255 lần Đuôi 0: 247 lần Tổng 0: 233 lần
Đầu 1: 238 lần Đuôi 1: 227 lần Tổng 1: 232 lần
Đầu 2: 242 lần Đuôi 2: 282 lần Tổng 2: 248 lần
Đầu 3: 234 lần Đuôi 3: 241 lần Tổng 3: 237 lần
Đầu 4: 230 lần Đuôi 4: 234 lần Tổng 4: 242 lần
Đầu 5: 238 lần Đuôi 5: 229 lần Tổng 5: 252 lần
Đầu 6: 258 lần Đuôi 6: 248 lần Tổng 6: 262 lần
Đầu 7: 240 lần Đuôi 7: 239 lần Tổng 7: 242 lần
Đầu 8: 250 lần Đuôi 8: 237 lần Tổng 8: 258 lần
Đầu 9: 245 lần Đuôi 9: 246 lần Tổng 9: 224 lần