XSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 100 ngày

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779Đầu Đuôi
G1 7154803,5,5,5,7
G2 824708422114,6,6
G303065375273697508761599165287121,2,7,7
3
G4960560059627875148
51,6
G5 28975156001627073603970561,5,5,8
70,1,5,7,9
G6 66549302283
G783146877 93,7

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778Đầu Đuôi
G1 2083901,2,5,5
G2 292286552814,6,7,9
G322314734661781970905970876717628,8
30,3,9
G4829912020788897140,4
51,9
G5 57590216373323608984150560,6,7
71,6,8
G6 06761770184,7,8
G740443051 99

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922Đầu Đuôi
G1 998780
G2 600504223110,4
G370197240291788842024712883372722,4,7,9
31,2,4
G4548895962292371440,1,2
50,3,3
G5 9571795326800653634133346
71,5,5,8
G6 07583237580,8,8,8
G792424010 92,2,6,7

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714Đầu Đuôi
G1 6648000,3,7,7
G2 364907971510,4,5
G356683549217944980550249528660721,6
31,5
G4830714350484094141,9,9
50,2
G5 18630675534999691503419763,7,9
75
G6 82698351080,0,3,3,4
G780006731 90,7

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566Đầu Đuôi
G1 3484103,4
G2 515279322517
G311728251518078049217551205785420,1,5,7,8
3
G4046649800563684641,6,7
51,4,8
G5 61895380929267034758924763,3,4,6,6
7
G6 10479469480,0,0,9
G764632191 91,2,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303Đầu Đuôi
G1 1023901,3,7,7,8
G2 542105071810,1,3,4,5,8
G343807582333430728734801157120822,3,9
30,1,3,4,4,6,9
G457303813676755314
5
G5 06340364220137115086081464,7
75
G6 39372953686
G722239175 91,3

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925Đầu Đuôi
G1 757810
G2 950724589512,2,5,8
G341571890421285247456008186256225,8
30,8
G4889456153165527840,1,2,2
52,5,6
G5 19427055361247805138363062,5,6
71,2,8
G6 21276659880,1,5
G741288540 94,5,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104Đầu Đuôi
G1 2826104,6,7
G2 946975494817,9
G394817468428093793431840386862323,3,6
31,7,8
G4989835669576352342,2,4,8
52,4
G5 29678407047280872142025461,4,6,7
72,6
G6 56490682687
G792195244 92,7,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365Đầu Đuôi
G1 8058505,6
G2 512331820616,9
G396019280413333584405477665698324,5
31,3,4,5
G4066297643649973141,9
50,3
G5 90343966309317757898192562,4,5,6,6,6
72,5
G6 26631657283,5
G797505324 93,7,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724Đầu Đuôi
G1 9829800,7
G2 199175398213,4,7
G309894856892166968513506707733024
30
G4158071546751298340
51,3,4,9
G5 79890174401489535493888569
70,4
G6 45960770080,2,3,5,9,9
G795974099 93,4,5,7,8,9

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
15
về 5 lần
51
về 4 lần
02
về 3 lần
22
về 3 lần
34
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
79
về 3 lần
86
về 3 lần
20
về 2 lần
23
về 2 lần
30
về 2 lần

Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 11 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 12 lần Đuôi 2: 12 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 11 lần Đuôi 3: 9 lần Tổng 3: 12 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 8 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 10 lần Đuôi 5: 10 lần Tổng 5: 11 lần
Đầu 6: 12 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 20 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 10 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 12 lần Tổng 8: 7 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
về 41 lần
24
về 37 lần
72
về 37 lần
05
về 36 lần
08
về 36 lần
Bộ số Số lượt về
51
về 35 lần
83
về 35 lần
52
về 34 lần
61
về 34 lần
80
về 34 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 289 lần Đuôi 0: 262 lần Tổng 0: 258 lần
Đầu 1: 261 lần Đuôi 1: 255 lần Tổng 1: 252 lần
Đầu 2: 267 lần Đuôi 2: 312 lần Tổng 2: 278 lần
Đầu 3: 255 lần Đuôi 3: 271 lần Tổng 3: 257 lần
Đầu 4: 257 lần Đuôi 4: 260 lần Tổng 4: 264 lần
Đầu 5: 269 lần Đuôi 5: 254 lần Tổng 5: 284 lần
Đầu 6: 288 lần Đuôi 6: 278 lần Tổng 6: 300 lần
Đầu 7: 266 lần Đuôi 7: 269 lần Tổng 7: 272 lần
Đầu 8: 274 lần Đuôi 8: 259 lần Tổng 8: 288 lần
Đầu 9: 274 lần Đuôi 9: 280 lần Tổng 9: 247 lần