XSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 100 ngày

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 23-06-2024

11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ
ĐB28501Đầu Đuôi
G1 8233301,2,5,8,8
G2 707551263212,6
G36667945096220320349456778441652
32,2,3,6
G4360849083979296443,9
55,5,7,9
G5 06571605840201556459651264,5
72,8,9,9
G6 58287269982
G716364349 94,6,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 22-06-2024

9NY - 7NY - 1NY - 14NY - 4NY - 19NY - 11NY - 2NY
ĐB24362Đầu Đuôi
G1 3614301,3,6
G2 807598856510,1,5
G386584849236092516611474329403923,3,5
32,6,9
G4296419156706017143,9
59,9,9
G5 72491179305996368423406662,4,5,6
70,1,9
G6 80305959684,7
G770871001 96

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-06-2024

4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX
ĐB14296Đầu Đuôi
G1 2252206
G2 164137747211,3,7,9
G312845048355664203806077851552922,8,9
35,7
G4099255471099054242,2,5,7
51,2
G5 06894519833767289897559561
72,6
G6 38905127685,9,9
G711521761 92,5,6,7,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 20-06-2024

14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV - 16NV
ĐB81439Đầu Đuôi
G1 7259002,4
G2 719451413817,9,9
G30635506319774947997621958835402
32,3,8,9
G4958310498833939440,0,4,5,9
51,5,8
G5 25199266607201514902857266,8
72,2,6
G6 68344463283,3
G717044068 90,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 19-06-2024

4NU - 13NU - 3NU - 14NU - 5NU - 11NU - 17NU - 12NU
ĐB37567Đầu Đuôi
G1 6693702,7
G2 250025869311,4
G303671384667627795589545615091123,4,9
32,7
G4502912564549443241,2,9
55,6,7
G5 44939241109591794924250761,6,7
71,7,8,9
G6 65701452389,9
G755427889 93,3,5

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 18-06-2024

15NT - 6NT - 18NT - 17NT - 8NT - 5NT - 13NT - 7NT
ĐB74990Đầu Đuôi
G1 5798502,6
G2 774843305210
G381364586741260283695317745477426
32
G4016614993561909840,6,9
52,3,6
G5 85613686504092498868300661,1,4,6,8
70,4,4,4
G6 72655393284,5,6
G770105646 90,5,8,9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 17-06-2024

12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS - 1NS
ĐB00002Đầu Đuôi
G1 8953902,3,7,9
G2 651961424217,7
G336791174651739680834746984921722
30,2,4,8,9
G4179049093532758842,6,9
52,3,9
G5 84646230865251380853720764,5
72
G6 95974624988
G722721703 90,1,6,6,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 16-06-2024

13NR - 18NR - 14NR - 19NR - 4NR - 17NR - 1NR - 8NR
ĐB17597Đầu Đuôi
G1 142130
G2 820572591010,3,6,6
G334016956206669591089191499676920,4,9
32,7,9
G4632493719341935041,9
50,4,6,7
G5 25162437506668399669462966,6,9,9
70,1
G6 25436615681,9
G770329681 95,6,7

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-06-2024

8NQ - 2NQ - 17NQ - 16NQ - 13NQ - 9NQ - 4NQ - 10NQ
ĐB40369Đầu Đuôi
G1 6163506
G2 858858916412,3,6,8
G382363051181561600383011121346321,6
35
G4456918451353488945
52,3,9
G5 21730478089871591769310663,3,4,7,9,9,9
73,7,8
G6 12102656783,5,9
G713779652 96,8

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-06-2024

16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP
ĐB80287Đầu Đuôi
G1 3474101,4,6,8,9
G2 166047648212,6
G380163330221030628950529441475322,8
33
G4877705453401463341,1,3,4,5,5
50,3,9
G5 21080141827962288145684360,3
77,9
G6 71616039682,7
G759091290 90,6

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
69
về 4 lần
96
về 4 lần
09
về 3 lần
26
về 3 lần
66
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
67
về 3 lần
02
về 2 lần
12
về 2 lần
24
về 2 lần
25
về 2 lần

Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 7 lần Tổng 1: 11 lần
Đầu 2: 11 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 8 lần
Đầu 4: 7 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 8 lần Tổng 5: 15 lần
Đầu 6: 15 lần Đuôi 6: 15 lần Tổng 6: 11 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 11 lần Tổng 7: 12 lần
Đầu 8: 10 lần Đuôi 8: 7 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 14 lần Đuôi 9: 15 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
32
về 43 lần
52
về 41 lần
89
về 41 lần
22
về 40 lần
61
về 40 lần
Bộ số Số lượt về
10
về 39 lần
69
về 39 lần
79
về 39 lần
90
về 39 lần
59
về 38 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 244 lần Đuôi 0: 307 lần Tổng 0: 250 lần
Đầu 1: 273 lần Đuôi 1: 255 lần Tổng 1: 272 lần
Đầu 2: 283 lần Đuôi 2: 336 lần Tổng 2: 265 lần
Đầu 3: 238 lần Đuôi 3: 257 lần Tổng 3: 259 lần
Đầu 4: 257 lần Đuôi 4: 215 lần Tổng 4: 270 lần
Đầu 5: 274 lần Đuôi 5: 266 lần Tổng 5: 289 lần
Đầu 6: 304 lần Đuôi 6: 254 lần Tổng 6: 254 lần
Đầu 7: 273 lần Đuôi 7: 245 lần Tổng 7: 304 lần
Đầu 8: 259 lần Đuôi 8: 232 lần Tổng 8: 266 lần
Đầu 9: 295 lần Đuôi 9: 333 lần Tổng 9: 271 lần