XSMB 40 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 40 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 40 ngày

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779Đầu Đuôi
G1 7154803,5,5,5,7
G2 824708422114,6,6
G303065375273697508761599165287121,2,7,7
3
G4960560059627875148
51,6
G5 28975156001627073603970561,5,5,8
70,1,5,7,9
G6 66549302283
G783146877 93,7

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778Đầu Đuôi
G1 2083901,2,5,5
G2 292286552814,6,7,9
G322314734661781970905970876717628,8
30,3,9
G4829912020788897140,4
51,9
G5 57590216373323608984150560,6,7
71,6,8
G6 06761770184,7,8
G740443051 99

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922Đầu Đuôi
G1 998780
G2 600504223110,4
G370197240291788842024712883372722,4,7,9
31,2,4
G4548895962292371440,1,2
50,3,3
G5 9571795326800653634133346
71,5,5,8
G6 07583237580,8,8,8
G792424010 92,2,6,7

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714Đầu Đuôi
G1 6648000,3,7,7
G2 364907971510,4,5
G356683549217944980550249528660721,6
31,5
G4830714350484094141,9,9
50,2
G5 18630675534999691503419763,7,9
75
G6 82698351080,0,3,3,4
G780006731 90,7

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566Đầu Đuôi
G1 3484103,4
G2 515279322517
G311728251518078049217551205785420,1,5,7,8
3
G4046649800563684641,6,7
51,4,8
G5 61895380929267034758924763,3,4,6,6
7
G6 10479469480,0,0,9
G764632191 91,2,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303Đầu Đuôi
G1 1023901,3,7,7,8
G2 542105071810,1,3,4,5,8
G343807582333430728734801157120822,3,9
30,1,3,4,4,6,9
G457303813676755314
5
G5 06340364220137115086081464,7
75
G6 39372953686
G722239175 91,3

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925Đầu Đuôi
G1 757810
G2 950724589512,2,5,8
G341571890421285247456008186256225,8
30,8
G4889456153165527840,1,2,2
52,5,6
G5 19427055361247805138363062,5,6
71,2,8
G6 21276659880,1,5
G741288540 94,5,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104Đầu Đuôi
G1 2826104,6,7
G2 946975494817,9
G394817468428093793431840386862323,3,6
31,7,8
G4989835669576352342,2,4,8
52,4
G5 29678407047280872142025461,4,6,7
72,6
G6 56490682687
G792195244 92,7,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365Đầu Đuôi
G1 8058505,6
G2 512331820616,9
G396019280413333584405477665698324,5
31,3,4,5
G4066297643649973141,9
50,3
G5 90343966309317757898192562,4,5,6,6,6
72,5
G6 26631657283,5
G797505324 93,7,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724Đầu Đuôi
G1 9829800,7
G2 199175398213,4,7
G309894856892166968513506707733024
30
G4158071546751298340
51,3,4,9
G5 79890174401489535493888569
70,4
G6 45960770080,2,3,5,9,9
G795974099 93,4,5,7,8,9

Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 3 lần
22
về 2 lần
78
về 2 lần
86
về 2 lần
02
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
03
về 1 lần
04
về 1 lần
09
về 1 lần
11
về 1 lần
14
về 1 lần

Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 4 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 5 lần Đuôi 6: 5 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 0 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 1 lần

Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
97
về 21 lần
14
về 18 lần
80
về 18 lần
40
về 17 lần
51
về 17 lần
Bộ số Số lượt về
62
về 17 lần
66
về 17 lần
15
về 16 lần
30
về 16 lần
24
về 15 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 105 lần Đuôi 0: 122 lần Tổng 0: 99 lần
Đầu 1: 115 lần Đuôi 1: 107 lần Tổng 1: 85 lần
Đầu 2: 106 lần Đuôi 2: 118 lần Tổng 2: 121 lần
Đầu 3: 102 lần Đuôi 3: 111 lần Tổng 3: 115 lần
Đầu 4: 98 lần Đuôi 4: 110 lần Tổng 4: 104 lần
Đầu 5: 106 lần Đuôi 5: 100 lần Tổng 5: 120 lần
Đầu 6: 108 lần Đuôi 6: 109 lần Tổng 6: 123 lần
Đầu 7: 108 lần Đuôi 7: 102 lần Tổng 7: 102 lần
Đầu 8: 116 lần Đuôi 8: 95 lần Tổng 8: 110 lần
Đầu 9: 116 lần Đuôi 9: 106 lần Tổng 9: 101 lần