XSMB 50 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 50 ngày

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 23-06-2024

11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ
ĐB28501Đầu Đuôi
G1 8233301,2,5,8,8
G2 707551263212,6
G36667945096220320349456778441652
32,2,3,6
G4360849083979296443,9
55,5,7,9
G5 06571605840201556459651264,5
72,8,9,9
G6 58287269982
G716364349 94,6,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 22-06-2024

9NY - 7NY - 1NY - 14NY - 4NY - 19NY - 11NY - 2NY
ĐB24362Đầu Đuôi
G1 3614301,3,6
G2 807598856510,1,5
G386584849236092516611474329403923,3,5
32,6,9
G4296419156706017143,9
59,9,9
G5 72491179305996368423406662,4,5,6
70,1,9
G6 80305959684,7
G770871001 96

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-06-2024

4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX
ĐB14296Đầu Đuôi
G1 2252206
G2 164137747211,3,7,9
G312845048355664203806077851552922,8,9
35,7
G4099255471099054242,2,5,7
51,2
G5 06894519833767289897559561
72,6
G6 38905127685,9,9
G711521761 92,5,6,7,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 20-06-2024

14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV - 16NV
ĐB81439Đầu Đuôi
G1 7259002,4
G2 719451413817,9,9
G30635506319774947997621958835402
32,3,8,9
G4958310498833939440,0,4,5,9
51,5,8
G5 25199266607201514902857266,8
72,2,6
G6 68344463283,3
G717044068 90,4,4

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 19-06-2024

4NU - 13NU - 3NU - 14NU - 5NU - 11NU - 17NU - 12NU
ĐB37567Đầu Đuôi
G1 6693702,7
G2 250025869311,4
G303671384667627795589545615091123,4,9
32,7
G4502912564549443241,2,9
55,6,7
G5 44939241109591794924250761,6,7
71,7,8,9
G6 65701452389,9
G755427889 93,3,5

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 18-06-2024

15NT - 6NT - 18NT - 17NT - 8NT - 5NT - 13NT - 7NT
ĐB74990Đầu Đuôi
G1 5798502,6
G2 774843305210
G381364586741260283695317745477426
32
G4016614993561909840,6,9
52,3,6
G5 85613686504092498868300661,1,4,6,8
70,4,4,4
G6 72655393284,5,6
G770105646 90,5,8,9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 17-06-2024

12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS - 1NS
ĐB00002Đầu Đuôi
G1 8953902,3,7,9
G2 651961424217,7
G336791174651739680834746984921722
30,2,4,8,9
G4179049093532758842,6,9
52,3,9
G5 84646230865251380853720764,5
72
G6 95974624988
G722721703 90,1,6,6,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 16-06-2024

13NR - 18NR - 14NR - 19NR - 4NR - 17NR - 1NR - 8NR
ĐB17597Đầu Đuôi
G1 142130
G2 820572591010,3,6,6
G334016956206669591089191499676920,4,9
32,7,9
G4632493719341935041,9
50,4,6,7
G5 25162437506668399669462966,6,9,9
70,1
G6 25436615681,9
G770329681 95,6,7

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-06-2024

8NQ - 2NQ - 17NQ - 16NQ - 13NQ - 9NQ - 4NQ - 10NQ
ĐB40369Đầu Đuôi
G1 6163506
G2 858858916412,3,6,8
G382363051181561600383011121346321,6
35
G4456918451353488945
52,3,9
G5 21730478089871591769310663,3,4,7,9,9,9
73,7,8
G6 12102656783,5,9
G713779652 96,8

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-06-2024

16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP
ĐB80287Đầu Đuôi
G1 3474101,4,6,8,9
G2 166047648212,6
G380163330221030628950529441475322,8
33
G4877705453401463341,1,3,4,5,5
50,3,9
G5 21080141827962288145684360,3
77,9
G6 71616039682,7
G759091290 90,6

Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
26
về 3 lần
02
về 2 lần
78
về 2 lần
90
về 2 lần
96
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
97
về 2 lần
98
về 2 lần
00
về 1 lần
01
về 1 lần
05
về 1 lần

Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 6 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 3 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 6 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 5 lần

Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
32
về 25 lần
52
về 23 lần
96
về 23 lần
10
về 22 lần
22
về 21 lần
Bộ số Số lượt về
59
về 20 lần
62
về 20 lần
89
về 20 lần
90
về 20 lần
98
về 20 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 126 lần Đuôi 0: 157 lần Tổng 0: 123 lần
Đầu 1: 136 lần Đuôi 1: 115 lần Tổng 1: 131 lần
Đầu 2: 126 lần Đuôi 2: 176 lần Tổng 2: 128 lần
Đầu 3: 121 lần Đuôi 3: 117 lần Tổng 3: 142 lần
Đầu 4: 138 lần Đuôi 4: 112 lần Tổng 4: 134 lần
Đầu 5: 136 lần Đuôi 5: 139 lần Tổng 5: 150 lần
Đầu 6: 162 lần Đuôi 6: 137 lần Tổng 6: 117 lần
Đầu 7: 133 lần Đuôi 7: 112 lần Tổng 7: 160 lần
Đầu 8: 130 lần Đuôi 8: 126 lần Tổng 8: 136 lần
Đầu 9: 142 lần Đuôi 9: 159 lần Tổng 9: 129 lần