XSMB 50 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 50 ngày

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 28-02-2024

5GM - 18GM - 2GM - 14GM - 8GM - 16GM - 19GM - 10GM
ĐB77645Đầu Đuôi
G1 0647702,5
G2 843053839414,7
G371202930499002121978877880485321,9
33,7
G4079002562861311445,9
52,2,3,6
G5 75527033727611297595448961,7
76,6,7,8
G6 65247678888,8,9
G767963717 90,4,5,6

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 27-02-2024

20GL - 19GL - 3GL - 11GL - 16GL - 18GL - 1GL - 17GL
ĐB36209Đầu Đuôi
G1 2226502,5,9
G2 976207907116
G317063616544729439697855979882220,2,4
3
G456245402316703814
50,4
G5 78789350331680970986776261,2,3,5,7,8
71,6,8,8
G6 37856880580,1,5,6
G785806176 94,7,7,7

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 26-02-2024

9GK - 4GK - 13GK - 2GK - 7GK - 17GK - 14GK - 3GK
ĐB27234Đầu Đuôi
G1 6162003
G2 294427143014,9
G371285379896248267475657033411420,4,4
30,2,3,4,9
G4465398784471183942,6
52,3,6
G5 01337292829706464652338263
71,5,8
G6 42483241982,2,5,8,9
G763882456 92,7

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 25-02-2024

5GH - 7GH - 1GH - 11GH - 4GH - 10GH - 15GH - 12GH
ĐB15545Đầu Đuôi
G1 8571004,6,6,7
G2 174103069210,0,0,6,9
G37764163547401806107059567029462
3
G4560779898806126241,5,6,7,7
51
G5 06894410558752477619886161,2,7
70
G6 20448728080,0,7,7,9,9
G716069851 92,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 24-02-2024

20GF - 3GF - 2GF - 1GF - 10GF - 14GF - 5GF - 16GF
ĐB57333Đầu Đuôi
G1 8136904
G2 305047619919
G333651229456645646182392903497022,4
31,3,5,6,7
G4783768603636689040,2,3,4,5,5,7
51,2,6
G5 16197224174042221496044260,9
70
G6 24775233182
G743443545 90,0,6,9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-02-2024

19GE - 2GE - 14GE - 10GE - 5GE - 11GE - 18GE - 15GE
ĐB16053Đầu Đuôi
G1 8863500,4,8
G2 25337634881
G359775294392729024040825306718920,4,5
30,5,7,9
G4054767417941728940,1,1,5,7
53
G5 78245469862571681204598368,9
73,5,9
G6 30897382083,8,9,9
G779009345 90,3

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-02-2024

7GD - 6GD - 10GD - 2GD - 11GD - 3GD - 18GD - 12GD
ĐB82488Đầu Đuôi
G1 5231104
G2 070724272611,2,3
G340481498677616629399361936357820,5,6,6
34,7,8
G4940428346012144847,8,8
50
G5 41261347104872957820803860,6,7
70,2,8
G6 45063746081,8
G725709013 90,3,5,9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 21-02-2024

9GC - 7GC - 17GC - 2GC - 14GC - 5GC - 20GC - 13GC
ĐB99937Đầu Đuôi
G1 7354808
G2 401872405213,8,8,9
G345049695130031899864379346752828
31,4,6,7
G4996947493131791840,8,9,9
51,2
G5 59833688491973408836189861,4,4,9
72
G6 66105129183,7,8
G708647291 91,1,8

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-02-2024

13GB - 2GB - 5GB - 7GB - 17GB - 12GB - 6GB - 20GB
ĐB57406Đầu Đuôi
G1 9775800,5,6
G2 372162493915,6,8,9
G330032787503143043822433412260521,2
30,1,2,9,9
G4793985807131078341
50,6,8
G5 08669656726045157573362160,6,8
73,8,9
G6 59241907980,3
G768187800 92

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-02-2024

3GA - 2GA - 11GA - 9GA - 10GA - 18GA - 17GA - 7GA
ĐB75801Đầu Đuôi
G1 1999501,2
G2 932195674215,9
G313459212600258201053925022785920,4,4,4
31
G4144010204024917040,2,4
53,4,7,8,9,9,9
G5 00576215385881443559822460,4,6
70
G6 55433198282,2,5
G764852466 95

Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
00
về 2 lần
09
về 2 lần
45
về 2 lần
53
về 2 lần
61
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
64
về 2 lần
74
về 2 lần
89
về 2 lần
94
về 2 lần
01
về 1 lần

Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 6 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 5 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 5 lần

Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
90
về 23 lần
41
về 20 lần
11
về 19 lần
31
về 19 lần
56
về 19 lần
Bộ số Số lượt về
75
về 19 lần
03
về 18 lần
14
về 18 lần
15
về 18 lần
18
về 18 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 118 lần Đuôi 0: 131 lần Tổng 0: 120 lần
Đầu 1: 155 lần Đuôi 1: 160 lần Tổng 1: 126 lần
Đầu 2: 125 lần Đuôi 2: 127 lần Tổng 2: 137 lần
Đầu 3: 138 lần Đuôi 3: 131 lần Tổng 3: 136 lần
Đầu 4: 139 lần Đuôi 4: 133 lần Tổng 4: 137 lần
Đầu 5: 130 lần Đuôi 5: 140 lần Tổng 5: 140 lần
Đầu 6: 132 lần Đuôi 6: 136 lần Tổng 6: 150 lần
Đầu 7: 131 lần Đuôi 7: 136 lần Tổng 7: 136 lần
Đầu 8: 139 lần Đuôi 8: 120 lần Tổng 8: 136 lần
Đầu 9: 143 lần Đuôi 9: 136 lần Tổng 9: 132 lần